11 април 2016

Хонконг


Флагът на Хонконг е одобрен от Общокитайското събрание на народните представители (т. е. парламента на Китайската народна република) на 4 април 1990 г. и е в употреба от 1 юли 1997 г. Изборът му е предшестван от общохонконгски конкурс, при който са получени 4489 предложения и са избрани 6 финалиста. Нито един от финалистите обаче не е одобрен в Китай и архитектът Тао Хо, член на журито на конкурса, изработва нов дизайн, който в крайна сметка се харесва и слава Богу, защото е наистина красив. В основата му е стилизирано изображение на цвета на характерно местно растение - хонкогско орхидеено дърво (Bauhinia blakeana). Иначе червеното е идентично с червеното от флага на Китайската народна република, репликиран е и броя на петолъчките - 6, при това доста елегантно. Подобен подход имаме и при знамето на друга върната колония - Макао, но за него по-нататък.

Прехвърлянето на Хонконг от британски в китайски ръце е сложен процес, за който можеш да прочетеш повече тук, но като цяло се базира на изтичане на 99-годишния наем, на чието основание територията се е управлявала от Обединеното кралство. Флаговете от колониалната епоха са сравнително скучни - базирани на синия стандарт с Юниън Джак (който вече видяхме при Вирджинските острови), като само вариантът използван през първата половина на 20. век е по-забавен - добавено е изображение на китаец с плитка и европеец с бомбе, стискащи ръцете си на фона на джонка и платноход. Колониална идилия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар